top of page

Expertise

 

Next Step Management adviseert bedrijven, instellingen en overheden over regulering, compliance management en systeemtoezicht. Nieuwe benaderingen van regulering en compliance zijn nodig omdat de traditionele manier van reguleren en naleven tegen zijn beperkingen aan loopt. 

Ons streven is om actief kennis over risicobeheersing, compliance, modern toezicht en innovatieve regulering te blijven ontwikkelen en deze kennis te gebruiken om regulering en toezicht beter te helpen maken. 

Projecten

 

De kunst is om abstracte theoretische concepten om te zetten in concrete actie. Hierin ligt met name de kracht van Next Step Management.

De concepten van systeem- en metatoezicht zijn inmiddels in uiteenlopende sectoren ingevoerd. Wij geloven sterk dat praktijkprojecten the proof of the pudding zijn en op hun beurt ook weer belangrijke input kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek. 

Contact

 

 

 

‹TEL:

06-51612866

‹MAIL:

info@nextstepmanagement.nl

Volg ons:

  • w-facebook
  • w-twitter
  • w-linkedin

Klik hier voor publicaties. 

 

Nieuws

bottom of page