top of page

Expertise

Innovatieve regulering

 

Ondanks alle pogingen om de regeldruk te verminderen lijkt het er op dat het reguleringsproces aan het vastlopen is. Er komen steeds meer regels waardoor het lastiger wordt voor degenen die de regels moeten toepassen. Bedrijven zien nauwelijks meer de bomen door het regelbos. Toezichthouders zitten in een spagaat. De illusie van total control wordt genoemd als het grootste risico van de huidige regelgeving.

Het is daarom tijd om de manier waarop wij reguleren eens goed tegen het licht te houden en nieuwe wegen te vinden. Regels zijn immers middel en geen doel op zich! Next Step Management past principes uit de innovatie- en complexiteitstheorie toe op het reguleringsproces waardoor zich oplossingen aandienen die anders niet zichtbaar zouden zijn. 

Systeemtoezicht

 

Systeemtoezicht is een vorm van toezicht die gebaseerd is op het zelfregulerend vermogen van de onder toezicht staande organisatie. Naarmate deze het naleven van de regels beter heeft geborgd in de eigen organisatie, kan de toezichthouder (meer) op meta niveau toezicht houden. Hierbij beoordeelt de toezichthouder niet alleen meer de naleving, maar vooral de mate waarin de onder toezicht staande instelling de naleving effectief borgt. Om te verifieren of het systeem de gewenste resultaten oplevert, controleert de toezichthouder steekproefsgewijs de fysieke naleving. In de publicatielijst is een aantal artikelen te vinden over de werking en condities van systeemtoezicht. 

Compliance management

 

Als organisaties de naleving van regels (geest dan wel letter van de wet) borgen en zorgen dat doel, management systeem, praktijk en resultaat consistent zijn, is er sprake van effectief compliance management.

Compliance management vereist een proactieve houding van de organisatie ten aanzien van het zelf controleren van de eigen prestatie tegen de wettelijke eisen en actie als er afwijkingen zijn of dreigen. 

Veel grote organisaties gebruiken al management systemen die een goede basis kunnen vormen voor een effectief compliance management systeem. De overheid kan inspelen op compliance management door middel van systeemtoezicht. 

 

bottom of page