top of page

Publications

Bree, M.A. de (2021). Aanvullende verdiepingsslag nalvevingstekort bodemstelsel, in opdracht van het Programma Versterking Bodemstelsel. 

Bree, M.A. de (2021). Lerende wetgever ziet kritiek niet als bedreiging, Financieel Dagblad, 20 juli

Bree, M.A. de, Dees, M. (2021). How to regulate in a complex world, ECPR conference, Exeter. 

Huizinga, K., Bree, M.A. de (2021). Exploring the risk of goal displacement in regulatory agencies: a goal ambiguity approach. Public Performance and Management Review. doi: 10.1080/15309576.2021.1881801

Bree, M.A. de, Stoopendaal, A. (2020). De- and recoupling and public regulation, Organization Studies, Vol. 41(5), 599-620. 

Bree, M.A. de (2020). To Mars on a bike; Images of Regulation. In N. Pfeffermann (Ed.), New Leadership in Strategy and Communication (pp. 15-25). Switzerland: Springer Nature Switzerland AG. 

Bree, M.A. de, Dees, M. (2019). Complexiteit vraagt om een andere manier van regels makenTPC: tijdschiift voor governance, audit & control, nr., nr. 6.

 

Budding. C.T. et al. (2019). Rechtmatigheid: Regels en Bedoelingen. In TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 6.

 

Bree de M.A., Haas de J.M.D. (2017). Using Management Systems in Environmental Supervision, in Lee Paddock, David L.

Markell, Nicholas Bryner (Eds.), Compliance and Enforcement of Environmental Law, Abington UK, Edward Elgar Publishing.

 

Annemiek Stoopendaal, Martin de Bree & Paul Robben (2016). Evaluation of an Experiment with System-Based Regulation in Dutch Health Care, Evaluation, Vol. 22(4). 

 

Haas de, H., Bree de M., Hoe straffen en morele educatie samen gaan: vier lessen uit de pedagogiek, 2016, Available at ResearchGate.net

Martin de Bree & Henk Ruessink (Eds.), Innovating Environmental Compliance Assurance, INECE, 2015, ISBN 978-1-326-49318-9

 

Martin de Bree, Certificatie en Publiek Toezicht; De rol van certificatie van managementsystemen bij publiek toezicht in het omgevingsrecht, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015

 

Martin de Bree, Understanding Compliance Management: Opening the Black Box of Self-regulation, in Special Report on Next Generation Compliance, INECE, 2015

 

Martin de Bree, Han de Haas, Paul Meerman, Can supervision and enforcement networks make self-regulation work?, in Environmental Enforcement Networks; Concepts, Implementation and EffectivenessEdited by Michael Faure, Peter De Smedt and An Stas, Edward Elgar Publishing, 2015

 

Martin de Bree., Overheidstoezicht en Corporate Governance, in Prof. dr. Mijntje Luckerath-Rovers, Prof. mr. dr. Barbara Bier, Prof. dr. Hans van Ees en Prof. dr. Muel Kaptein (Eds.) Jaarboek Corporate Governance 2014/2015, Kluwer

 

Paul Meerman en Martin de Bree, 'Compliance Assurance through Company Compliance Management Systems' in Next Generation Compliance and Enforcement by LeRoy Paddock and Jessica Wentz (editors), Environmental Law Institute Washington, D.C., 2014, ISBN 1-58576-163-0

 

Dr. Annemiek Stoopendaal, Dr. ing. Martin de Bree, Drs. Franske Keuter, Dr. P.B.M. Robben, 'Systeemtoezicht in de Nederlandse gezondheidszorg. Een experimentele innovatie van toezicht.', Tijdschrift voor Toezicht 2014-2, p. 27-46

 

Annemiek Stoopendaal, Martin de Bree, Evaluatieonderzoek Systeemtoezicht op kwaliteit en veiligheid in de zorg; Fase 1. Ontwikkeling van het instrumentarium en eerste ervaringen, iBMG 2014/03

 

Aute Kasdorp en Martin de Bree, WRR-advies over toezicht te algemeen, Financieel Dagblad, 17 september 2013

 

Martin de Bree, Private Borging van Regelnaleving in het Omgevingsrecht, RSM Erasmus University research for the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment, june 21, 2013

 

​Meerman P., De Bree M.A., Compliance assurance, Next Generation Compliance Workshop, USEPA, George Washington University, December 12, 2012

De Haas, J.C.M., Meerman, P., De Bree M.A., Compliance Assurance Through Company Compliance Management Systems, IMPEL report 2011/04, May 2012

Rijksacademie voor Financien, Economie en Bedrijfsvoering, Vertrouwen geven en in control zijn; en nu doen! Congresverslag 19 januari 2012Han de Haas, Paul Meerman, Martin de Bree, Compliance Management and System-based Supervision, INECE conference Whistler Canada, June 2011

M. A. de Bree, Managementsystemen en toezicht, symposiumbundel van 8 juni 2011, Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, ISBN 978-90-5677-128-7Presentatie Martin de Bree tijdens congres Toezicht en Wetenschap, TU Delft, 21 juni 2011

​ 

Presentatie Martin de Bree tijdens het symposium Managementsystemen en Toezicht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 8 juni 2011

Martin de Bree en Karin van Wingerde (redactie), Systeemtoezicht in de Procesindustrie, Erasmus Instituut Toezicht & Compliance, oktober 2010, ISBN 978-90-5677-117-1

M.A. de Bree, Hoe landelijke inspectiediensten omgaan met systeemtoezicht, Tijdschrift voor Toezicht, 2010(1)3

VROM Inspectie, Inleiding systeemgericht toezicht milieu en veiligheid voor grote bedrijven, juli 2009

M. Hoogesteger, Vertrouwen als basis voor toezicht, Afval! september 2008

H. Oosterhof, Zelfcontrole op basis van gemotiveerd vertrouwen, Handhaving, nr. 3/2008

M. Verweij, C. Bovenkerk, M.A. de Bree, Vernieuwing toezicht; Benut uw eigen managementsystemen, Safety!, nr. 3/2008

M.Verweij, C. Bovenkerk, M.A. de Bree, Vernieuwing toezicht en zelfcontrole, paper LOM congres september 2008

A. van der Eijk, M.A. de Bree, Hoe bevorder je innovatie in de afvalsector?, Afval! Nummer 5, juni 2006

M.A. de Bree, Hoe innovatie in de afvalsector te bevorderen?, Bewerken nummer 2, juni 2006

M.A. de Bree, Waste and Innovation, Thesis Technische Universiteit Delft, Berghauser Pont Publishing, 2006, ISBN 90-809618-

5-X www.berghauserpont.nl

M.A. de Bree, Afvalsector moet blijven innoveren, Afval! Nummer 4, mei 2005

M.A. de Bree, Afval en Innovatie, lezing tijdens Conferentie Toekomstig Afvalbeleid, Ministerie van VROM, september 2003

M.A. de Bree, E. van Bellen-Weijnen, Compliance als ondersteuning van naleving en handhaving, Milieumagazine, Juni 2003

M.A. de Bree en H.W.J. Gelinck, Law and Innovation, 2001

H.W.J. Gelinck, M.A. de Bree, N.A.C. Schoof, Compliance als transactievoorwaarde,
Ministerie van Justitie WODC, Legal Vision, 2002

H.W.J. Gelinck en M.A. de Bree, Naleving en Handhaving van Regels, Publiek Management nr.6 2001

M.A. de Bree, Aanpakken! Maar wel met beleid, Financieel Dagblad, 22 Februari 2001

bottom of page